poznaj nazwy funkcji excela

Nazwy Funkcji Excela po polsku i angielsku

Nazwy funkcji Excela dla jednych są bolączką, dla innych zbawieniem. Znając je jest dużo łatwiej znaleźć i wprowadzić pożądaną przez nas formułę. Autouzupełnianie Excela jest na tyle świetne na ile pozwala nasza znajomość nazw poszukiwanych funkcji. Bez tego robi się ciężko.

Sam miałem ten problem ucząc się Excela jakiś czas temu. Większość literatury i kursów dostępna była w języku angielskim, natomiast posiadana przeze mnie wersja Excela zlokalizowana była na język Polski, więc musiałem sobie jakość poradzić z tym problem i szukać po kolei każdej z funkcji. Tworząc mój kurs Excela od podstaw nie chciałem, żebyś napotkał się na taki problem dlatego podawałem w nim wszystkie nazwy funkcji Excela po polsku.

Jednakże, co jeżeli Twój Excel jest akurat w języku angielskim? Na ten problem mam świetne rozwiązanie, które znajdziesz poniżej.

Tabela zawierająca nazwy funkcji Excela

Zapisz sobie tą stronę w zakładkach, albo pobierz dostępnego tutaj całkowicie za darmo PDFa, który pozwoli Ci mieć swego rodzaju ściągawkę kiedy przyjdzie Ci używać Excela w innym języku niż ojczystym. Albo kiedy ktoś podsunie Ci nazwę funkcji po angielsku, a Ty będziesz chciał wykorzystać ją w polskiej wersji Excela. 

Żeby całość była jak najprostsza w obsłudze przypomnę Ci tylko, że w każdym momencie możesz użyć skrótu klawiszowego CTRL+F (na komputerach mac CMND+F), aby uaktywnić funkcje wyszukiwania, po czym wpisać nazwę interesującej Cię funkcji. Działa to zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Dodatkowo nazwy funkcji Excela posegregowałem alfabetycznie zgodnie z tym jak Excel je kategoryzuje, przez co mam jestem przekonany, że całość jest prosta w obsłudze. 

Nazwy funkcji finansowych

Nazwa Polska Nazwa Angielska
AMORT.LIN
AMORLINC
AMORT.NIELIN
AMORDEGRC
CENA
PRICE
CENA.BS
TBILLPRICE
CENA.DYSK
PRICEDISC
CENA.DZIES
DOLLARDE
CENA.OST.OKR
ODDLPRICE
CENA.PIERW.OKR
ODDFPRICE
CENA.UŁAM
DOLLARFR
CENA.WYKUP
PRICEMAT
DB
DB
DDB
DDB
EFEKTYWNA
EFFECT
FV
FV
IPMT
IPMT
IRR
IRR
ISPMT
ISPMT
KWOTA.WYKUP
RECEIVED
MIRR
MIRR
NAL.ODS
ACCRINT
NAL.ODS.WYKUP
ACCRINTM
NOMINALNA
NOMINAL
NPER
NPER
NPV
NPV
O.CZAS.TRWANIA
PDURATION
PMT
PMT
PPMT
PPMT
PV
PV
RATE
RATE
RENT.BS
TBILLYIELD
RENT.DYSK
YIELDDISC
RENT.EKW.BS
TBILLEQ
RENT.OST.OKR
ODDLYIELD
RENT.PIERW.OKR
ODDFYIELD
RENT.WYKUP
YIELDMAT
RENTOWNOŚĆ
YIELD
ROCZ.PRZYCH
DURATION
ROCZ.PRZYCH.M
MDURATION
RÓWNOW.STOPA.PROC
RRI
SLN
SLN
SPŁAC.KAPIT
CUMPRINC
SPŁAC.ODS
CUMIPMT
STOPA.DYSK
DISC
STOPA.PROC
INTRATE
SYD
SYD
VDB
VDB
WART.PRZYSZŁ.KAP
FVSCHEDULE
WYPŁ.DATA.NAST
COUPNCD
WYPŁ.DATA.POPRZ
COUPPCD
WYPŁ.DNI
COUPDAYS
WYPŁ.DNI.NAST
COUPDAYSNC
WYPŁ.DNI.OD.POCZ
COUPDAYBS
WYPŁ.LICZBA
COUPNUM
XIRR
XIRR
XNPV
XNPV

Nazwy funkcji matematycznych

Nazwa Polska Nazwa Angielska
ACOS
ACOS
ACOSH
ACOSH
ACOT
ACOT
ACOTH
ACOTH
AGREGUJ
AGGREGATE
ARABSKIE
ARABIC
ASIN
ASIN
ASINH
ASINH
ATAN
ATAN
ATAN2
ATAN2
ATANH
ATANH
COS
COS
COSH
COSH
COT
COT
COTH
COTH
CSC
CSC
CSCH
CSCH
CZ.CAŁK.DZIELENIA
QUOTIENT
DZIESIĘTNA
DECIMAL
EXP
EXP
ILOCZYN
PRODUCT
KOMBINACJE
COMBIN
KOMBINACJE.A
COMBINA
LICZBA.CAŁK
INT
LN
LN
LOG
LOG
LOG10
LOG10
LOS
RAND
LOS.ZAKR
RANDBETWEEN
MACIERZ.ILOCZYN
MMULT
MACIERZ.JEDNOSTKA
MUNIT
MACIERZ.ODW
MINVERSE
MOD
MOD
MODUŁ.LICZBY
ABS
NAJMN.WSP.WIEL
LCM
NAJW.WSP.DZIEL
GCD
PI
PI
PIERW.PI
SQRTPI
PIERWIASTEK
SQRT
PODSTAWA
BASE
POTĘGA
POWER
RADIANY
RADIANS
RZYMSKIE
ROMAN
SEC
SEC
SECH
SECH
SILNIA
FACT
SILNIA.DWUKR
FACTDOUBLE
SIN
SIN
SINH
SINH
STOPNIE
DEGREES
SUMA
SUM
SUMA.ILOCZYNÓW
SUMPRODUCT
SUMA.JEŻELI
SUMIF
SUMA.KWADRATÓW
SUMSQ
SUMA.SZER.POT
SERIESSUM
SUMA.WARUNKÓW
SUMIFS
SUMA.X2.M.Y2
SUMX2MY2
SUMA.X2.P.Y2
SUMX2PY2
SUMA.XMY.2
SUMXMY2
SUMY.CZĘŚCIOWE
SUBTOTAL
TAN
TAN
TANH
TANH
WIELOMIAN
MULTINOMIAL
WYZNACZNIK.MACIERZY
MDETERM
ZAOKR
ROUND
ZAOKR.DO.CAŁK
TRUNC
ZAOKR.DO.NPARZ
ODD
ZAOKR.DO.PARZ
EVEN
ZAOKR.DO.WIELOKR
MROUND
ZAOKR.DÓŁ
ROUNDDOWN
ZAOKR.GÓRA
ROUNDUP
ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNE
FLOOR.MATH
ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNE
CEILING.MATH
ZNAK.LICZBY
SIGN

Nazwy funkcji statystycznych

Nazwa Polska Nazwa Angielska
CHI.TEST
CHISQ.TEST
CZĘSTOŚĆ
FREQUENCY
F.TEST
F.TEST
GAMMA
GAMMA
GAUSS
GAUSS
ILE.LICZB
COUNT
ILE.NIEPUSTYCH
COUNTA
KOWARIANCJA.POPUL
COVARIANCE.P
KOWARIANCJA.PRÓBKI
COVARIANCE.S
KURTOZA
KURT
KWARTYL.PRZEDZ.OTW
QUARTILE.EXC
KWARTYL.PRZEDZ.ZAMK
QUARTILE.INC
LICZ.JEŻELI
COUNTIF
LICZ.PUSTE
COUNTBLANK
LICZ.WARUNKI
COUNTIFS
MAKS.WARUNKÓW
MAXIFS
MAX
MAX
MAX.A
MAXA
MAX.K
LARGE
MEDIANA
MEDIAN
MIN
MIN
MIN.A
MINA
MIN.K
SMALL
MIN.WARUNKÓW
MINIFS
NACHYLENIE
SLOPE
NORMALIZUJ
STANDARDIZE
ODCH.KWADRATOWE
DEVSQ
ODCH.STAND.POPUL
STDEV.P
ODCH.STANDARD.POPUL.A
STDEVPA
ODCH.STANDARD.PRÓBKI
STDEV.S
ODCH.STANDARDOWE.A
STDEVA
ODCH.ŚREDNIE
AVEDEV
ODCIĘTA
INTERCEPT
PEARSON
PEARSON
PERCENTYL.PRZEDZ.OTW
PERCENTILE.EXC
PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK
PERCENTILE.INC
PERMUTACJE
PERMUT
PERMUTACJE.A
PERMUTATIONA
PHI
PHI
POZYCJA.NAJW
RANK.EQ
POZYCJA.ŚR
RANK.AVG
PRAWDPD
PROB
PROC.POZ.PRZEDZ.OTW
PERCENTRANK.EXC
PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK
PERCENTRANK.INC
R.KWADRAT
RSQ
REGBŁSTD
STEYX
REGEXPP
LOGEST
REGEXPW
GROWTH
REGLINP
LINEST
REGLINW
TREND
REGLINX.ETS
FORECAST.ETS
REGLINX.ETS.CONFINT
FORECAST.ETS.CONFINT
REGLINX.ETS.SEZONOWOŚĆ
FORECAST.ETS.SEASONALITY
REGLINX.ETS.STATYSTYKA
FORECAST.ETS.STAT
REGLINX.LINIOWA
FORECAST.LINEAR
ROZKŁ.BETA
BETA.DIST
ROZKŁ.BETA.ODWR
BETA.INV
ROZKŁ.CHI
CHISQ.DIST
ROZKŁ.CHI.ODWR
CHISQ.INV
ROZKŁ.CHI.ODWR.PS
CHISQ.INV.RT
ROZKŁ.CHI.PS
CHISQ.DIST.RT
ROZKŁ.DWUM
BINOM.DIST
ROZKŁ.DWUM.ODWR
BINOM.INV
ROZKŁ.DWUM.PRZEC
NEGBINOM.DIST
ROZKŁ.DWUM.ZAKRES
BINOM.DIST.RANGE
ROZKŁ.EXP
EXPON.DIST
ROZKŁ.F
F.DIST
ROZKŁ.F.ODWR
F.INV
ROZKŁ.F.ODWR.PS
F.INV.RT
ROZKŁ.F.PS
F.DIST.RT
ROZKŁ.GAMMA
GAMMA.DIST
ROZKŁ.GAMMA.ODWR
GAMMA.INV
ROZKŁ.HIPERGEOM
HYPGEOM.DIST
ROZKŁ.LOG
LOGNORM.DIST
ROZKŁ.LOG.ODWR
LOGNORM.INV
ROZKŁ.NORMALNY
NORM.DIST
ROZKŁ.NORMALNY.ODWR
NORM.INV
ROZKŁ.NORMALNY.S
NORM.S.DIST
NORM.INV
NORM.S.INV
ROZKŁ.POISSON
POISSON.DIST
ROZKŁ.T
T.DIST
ROZKŁ.T.DS
T.DIST.2T
ROZKŁ.T.ODWR
T.INV
ROZKŁ.T.ODWR.DS
T.INV.2T
ROZKŁ.T.PS
T.DIST.RT
ROZKŁ.WEIBULL
WEIBULL.DIST
ROZKŁAD.FISHER
FISHER
ROZKŁAD.FISHER.ODW
FISHERINV
ROZKŁAD.LIN.GAMMA
GAMMALN
ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁ
GAMMALN.PRECISE
SKOŚNOŚĆ
SKEW
SKOŚNOŚĆ.P
SKEW.P
ŚREDNIA
AVERAGE
ŚREDNIA.A
AVERAGEA
ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA
GEOMEAN
ŚREDNIA.HARMONICZNA
HARMEAN
ŚREDNIA.JEŻELI
AVERAGEIF
ŚREDNIA.WARUNKÓW
AVERAGEIFS
ŚREDNIA.WEWN
TRIMMEAN
T.TEST
T.TEST
UFNOŚĆ.NORM
CONFIDENCE.NORM
UFNOŚĆ.T
CONFIDENCE.T
WARIANCJA.A
VARA
WARIANCJA.POP
VAR.P
WARIANCJA.POPUL.A
VARPA
WARIANCJA.PRÓBKI
VAR.S
WSP.KORELACJI
CORREL
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL
MODE.MULT
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART
MODE.SNGL
Z.TEST
Z.TEST

Nazwy funkcji wyszukiwania i adresu

Nazwa Polska Nazwa Angielska
ADR.POŚR
INDIRECT
ADRES
ADDRESS
DANE.CZASU.RZECZ
RTD
FORMUŁA.TEKST
FORMULATEXT
HIPERŁĄCZE
HYPERLINK
ILE.WIERSZY
ROWS
INDEKS
INDEX
LICZBA.KOLUMN
COLUMNS
NR.KOLUMNY
COLUMN
OBSZARY
AREAS
PODAJ.POZYCJĘ
MATCH
PRZESUNIĘCIE
OFFSET
TRANSPONUJ
TRANSPOSE
WEŹDANETABELI
GETPIVOTDATA
WIERSZ
ROW
WYBIERZ
CHOOSE
WYSZUKAJ
LOOKUP
WYSZUKAJ.PIONOWO
VLOOKUP
WYSZUKAJ.POZIOMO
HLOOKUP

Nazwy funkcji bazy danych

Nazwa Polska Nazwa Angielska
BD.ILE.REKORDÓW
DCOUNT
BD.ILE.REKORDÓW.A
DCOUNTA
BD.ILOCZYN
DPRODUCT
BD.MAX
DMAX
BD.MIN
DMIN
BD.ODCH.STANDARD
DSTDEV
BD.ODCH.STANDARD.POPUL
DSTDEVP
BD.POLE
DGET
BD.SUMA
DSUM
BD.ŚREDNIA
DAVERAGE
BD.WARIANCJA
DVAR
BD.WARIANCJA.POPUL
DVARP

Nazwy funkcji tekstowych

Nazwa Polska Nazwa Angielska
BAT.TEKST
BAHTTEXT
LEN
FRAGMENT.TEKSTU
MID
KOD
CODE
KWOTA
DOLLAR
LEWY
LEFT
LITERY.MAŁE
LOWER
LITERY.WIELKIE
UPPER
OCZYŚĆ
CLEAN
PODSTAW
SUBSTITUTE
POŁĄCZ.TEKSTY
TEXTJOIN
PORÓWNAJ
EXACT
POWT
REPT
PRAWY
RIGHT
SZUKAJ.TEKST
SEARCH
T
T
TEKST
TEXT
UNICODE
UNICODE
USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY
TRIM
WARTOŚĆ
VALUE
WARTOŚĆ.LICZBOWA
NUMBERVALUE
Z.WIELKIEJ.LITERY
PROPER
ZAOKR.DO.TEKST
FIXED
ZASTĄP
REPLACE
ZŁĄCZ.TEKST
CONCATENATE
ZNAJDŹ
FIND
ZNAK
CHAR
ZNAK.UNICODE
UNICHAR

Nazwy funkcji logicznych

Nazwa Polska Nazwa Angielska
FAŁSZ
FALSE
JEŻELI
IF
JEŻELI.BŁĄD
IFERROR
JEŻELI.ND
IFNA
LUB
OR
NIE
NOT
ORAZ
AND
PRAWDA
TRUE
PRZEŁĄCZ
SWITCH
WARUNKI
IFS
XOR
XOR

Nazwy funkcji informacyjnych

Nazwa Polska Nazwa Angielska
ARKUSZ
SHEET
ARKUSZE
SHEETS
BRAK
NA
CZY.ADR
ISREF
CZY.BŁ
ISERR
CZY.BŁĄD
ISERROR
CZY.BRAK
ISNA
CZY.FORMUŁA
ISFORMULA
CZY.LICZBA
ISNUMBER
CZY.LOGICZNA
ISLOGICAL
CZY.NIE.TEKST
ISNONTEXT
CZY.NIEPARZYSTE
ISODD
CZY.PARZYSTE
ISEVEN
CZY.PUSTA
ISBLANK
CZY.TEKST
ISTEXT
INFO
INFO
KOMÓRKA
CELL
N
N
NR.BŁĘDU
ERROR.TYPE
TYP
TYPE

Nazwy funkcji inżynierskich

Nazwa Polska Nazwa Angielska
ARG.LICZBY.ZESP
IMARGUMENT
BESSEL.I
BESSELI
BESSEL.J
BESSELJ
BESSEL.K
BESSELK
BESSEL.Y
BESSELY
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWO
BITLSHIFT
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWO
BITRSHIFT
BITAND
BITAND
BITOR
BITOR
BITXOR
BITXOR
COS.LICZBY.ZESP
IMCOS
COSH.LICZBY.ZESP
IMCOSH
COT.LICZBY.ZESP
IMCOT
CSC.LICZBY.ZESP
IMCSC
CSCH.LICZBY.ZESP
IMCSCH
CZ.RZECZ.LICZBY.ZESP
IMREAL
CZ.UROJ.LICZBY.ZESP
IMAGINARY
CZY.RÓWNE
DELTA
DWÓJK.NA.DZIES
BIN2DEC
DWÓJK.NA.ÓSM
BIN2OCT
DWÓJK.NA.SZESN
BIN2HEX
DZIES.NA.DWÓJK
DEC2BIN
DZIES.NA.ÓSM
DEC2OCT
DZIES.NA.SZESN
DEC2HEX
EXP.LICZBY.ZESP
IMEXP
FUNKCJA.BŁ
ERF
FUNKCJA.BŁ.DOKŁ
ERF.PRECISE
ILOCZYN.LICZB.ZESP
IMPRODUCT
ILORAZ.LICZB.ZESP
IMDIV
KOMP.FUNKCJA.BŁ
ERFC
KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁ
ERFC.PRECISE
KONWERTUJ
CONVERT
LICZBA.ZESP
COMPLEX
LN.LICZBY.ZESP
IMLN
LOG10.LICZBY.ZESP
IMLOG10
LOG2.LICZBY.ZESP
IMLOG2
MODUŁ.LICZBY.ZESP
IMABS
ÓSM.NA.DWÓJK
OCT2BIN
ÓSM.NA.DZIES
OCT2DEC
ÓSM.NA.SZESN
OCT2HEX
PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP
IMSQRT
POTĘGA.LICZBY.ZESP
IMPOWER
RÓŻN.LICZB.ZESP
IMSUB
SEC.LICZBY.ZESP
IMSEC
SECH.LICZBY.ZESP
IMSECH
SIN.LICZBY.ZESP
IMSIN
SINH.LICZBY.ZESP
IMSINH
SPRAWDŹ.PRÓG
GESTEP
SPRZĘŻ.LICZBY.ZESP
IMCONJUGATE
SUMA.LICZB.ZESP
IMSUM
SZESN.NA.DWÓJK
HEX2BIN
SZESN.NA.DZIES
HEX2DEC
SZESN.NA.ÓSM
HEX2OCT
TAN.LICZBY.ZESP
IMTAN

Nazwy funkcji modułowych

Nazwa Polska Nazwa Angielska
ELEMENT.KPI.MODUŁU
CUBEKPIMEMBER
ELEMENT.MODUŁU
CUBEMEMBER
LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU
CUBESETCOUNT
USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁU
CUBERANKEDMEMBER
WARTOŚĆ.MODUŁU
CUBEVALUE
WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁU
CUBEMEMBERPROPERTY
ZESTAW.MODUŁÓW
CUBESET

Nazwy funkcji zgodności

Nazwa Polska Nazwa Angielska
KOWARIANCJA
COVAR
KWARTYL
QUARTILE
ODCH.STANDARD.POPUL
STDEVP
ODCH.STANDARDOWE
STDEV
PERCENTYL
PERCENTILE
POZYCJA
RANK
PROCENT.POZYCJA
PERCENTRANK
PRÓG.ROZKŁAD.DWUM
CRITBINOM
REGLINX
FORECAST
ROZKŁAD.BETA
BETADIST
ROZKŁAD.BETA.ODW
BETAINV
ROZKŁAD.CHI
CHIDIST
ROZKŁAD.CHI.ODW
CHIINV
ROZKŁAD.DWUM
BINOMDIST
ROZKŁAD.DWUM.PRZEC
NEGBINOMDIST
ROZKŁAD.EXP
EXPONDIST
ROZKŁAD.F
FDIST
ROZKŁAD.F.ODW
FINV
ROZKŁAD.GAMMA
GAMMADIST
ROZKŁAD.GAMMA.ODW
GAMMAINV
ROZKŁAD.HIPERGEOM
HYPGEOMDIST
ROZKŁAD.LOG
LOGNORMDIST
ROZKŁAD.LOG.ODW
LOGINV
ROZKŁAD.NORMALNY
NORMDIST
ROZKŁAD.NORMALNY.ODW
NORMINV
ROZKŁAD.NORMALNY.S
NORMSDIST
ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW
NORMSINV
ROZKŁAD.POISSON
POISSON
ROZKŁAD.T
TDIST
ROZKŁAD.T.ODW
TINV
ROZKŁAD.WEIBULL
WEIBULL
TEST.CHI
CHITEST
TEST.F
FTEST
TEST.T
TTEST
TEST.Z
ZTEST
UFNOŚĆ
CONFIDENCE
WARIANCJA
VAR
WARIANCJA.POPUL
VARP
WYST.NAJCZĘŚCIEJ
MODE
ZAOKR.W.DÓŁ
FLOOR
ZAOKR.W.GÓRĘ
CEILING
ZŁĄCZ.TEKSTY
CONCATENATE

Na zakończenie powiem jeszcze, że przygotowanie tej listy wszystkich funkcji było dla mnie bardzo praco- i czasochłonne. Zdecydowanie bardziej niż się spodziewałem, ale jednocześnie tworząc tą listę zawierającą wszystkie nazwy funkcji Excela nauczyłem się również bardzo dużo. Przede wszystkim tego, jak wiele funkcji ma excel, których sam nie wykorzystuje. Jeszcze bardziej przekonałem się jak wszechstronnym narzędziem on jest, bo już z samych tych nazw funkcji można wywnioskować do czego one służą (szczególnie, łącząc nazwę polską nazwę funkcji Excela z angielską). I jeszcze raz powiem, że warto nauczyć się Excela, bo to jakim jest on kombajnem funkcjonalności, przechodzi pojmowanie niejednej osoby.